Välkommen

Skräddarsytt omfattar tjänster utförda av medlemmar i Sveriges Skrädderiförbund, vilka är yrkesutbildade inom dam-, herr- och klänningsskrädderi. Utbildningen ska minst omfatta kompetens på gesällbrevsnivå.

Skräddarsytt innebär:

Kunnig rådgivning

Skräddaren fungerar som personlig rådgivare och ger vägledning om design, färg, tyg, modell och stil.

Individuell design

Skräddaren har kunskap i design och formger plaggen efter dina önskemål, behov och din personliga stil.

Individuell tillverkning

Skräddaren utför ett hantverksmässigt arbete. I samråd med skräddaren väljer du tyg, tillbehör, modell och kvalitet. Skräddaren ansvarar för hela tillverkningsprocessen från måtttagning och design till färdig produkt. Du får prova plagget under arbetets gång samt göra slutprov.

Unikt

Varje plagg är skapat för dig personligen.

Service, kvalitet och trygghet

Skräddaren arbetar med god service och kvalitet. Plaggen ska vara funktionella, av rätt material och god passform samt vara tillverkade på ett miljömässigt godtagbart sätt. I arbetet utnyttjas kombinationer av kunskap och känsla.

Du vet vad du får genom att vara delaktig i framtagandet.